Tehnično reševalno vozilo TRV 2016-02-10T17:35:12+00:00

Tehnično reševalno vozilo TRV

Mercedes Benz Vario 814D 4×4, letnik 1998

Tehnično reševalno vozilo TRV se uporablja pri vseh vrstah tehničnih intervencij (nesreče v prometu, delavne nesreče,…), intervencijah nevarnih snovi (razlitja, razsutja, uhajanja plinov,…) in pri gašneju osebnih vozil. V vozilu je nameščen hidravlični komplet opreme Weber-Hydraulik za reševanje pri nesrečah v cestnem prometu, ki ga sestavlja hidravlična črpalka, razpiralo, škarje, 2 različno velika cilindra in ročna hidravlična dvigalka Buffel. Poleg tega je v vozilu še različna medicinska reševalna oprema in tehnična gasilska oprema. Vozilo ima nameščen rezervoar za vodo kapacitete 650 l in penilo kapacitete 50 l, opremljeno je z kombinirano vgradno črplako Ziegler, zmogljivosti 1600 l/min, črpalka je gnana prek odgona motorja vozila. Vozilo je opremljeno z eno visokotlačno hitro napadalno cevjo. Posadka v vozilu je zmanjšana skupina 1+ 5, v kabini pa so nameščeni trije izolirni dihalni aparati MSA Auer z maskami, ki si jih gasilci nadenejo med vožnjo na intervecijo. Opremljeno je tudi z električnim vitlom moči 50 kN.
Opremljen je z ELRO črpalko za nevarne snovi, z ustreznimi cevmi in nastavki za sesanje razlitih tekočin. Za začasno shranjevanje nevarnih snovi se uporablja razstavljiv bazen prostornine 3000 l. Vozilo je opremljen za električnim agregatom na izmenični tok K opremi sodijo še tri nadtlačne zaščitne obleke, ki si jih gasilci nadenejo ob delu za najnevarnejšimi snovmi, eksplozijsko varni električni podaljški in neiskreče gasilsko orodje.