Iveco Magirus 16FF330 4 x 2, letnik 2018

Avtolestev je vozilo za gašenje in reševanje iz višin, na koncu petdelnega lestvenika je košara nosilnosti 400 kg. Na košari je vodni top in možnost gašenja preko cevi, reflektorji, možnost namestitve nosil za prevoz ponesrečenca, sidrišče vrvne tehnike. Najvišja višina ki so doseže košara je 32 metrov. Uporablja se pri večjih požarih za gašenje iz višin,reševanje ogroženih oseb iz višine in pri odpravljanju posledic naravnih nesreč. Vozilo je bilo sofinancirano s strani obrčin Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert in URSZR.