Gasilke so bile skozi celo zgodovino društva del članstva. Leta 1948 se je v PGD Trebnje včlanilo prvih šest gasilk, tajniška dela je prevzela Cilka Germovšek. Leta 1954 je bil ustanovljen ženski odsek, ki ga je vodila Angelca Prosenik. Kasneje so se včlanile še Amalija Gašperšič in Anica Gabrijel, ki je bila vrsto let tajnica društva.

Ob 100-letnici društva se je včlanilo še devet članic in ustanovljena je bila ženska desetina, naš mentor je bil Tone Bajc. Vse smo opravile izpit za izprašanega gasilca. Tega leta smo prvič tekmovale v moški konkurenci. Med 19 moškimi desetinami smo zasedle četrto mesto. Dobile smo delovne in svečane obleke. Leta 1984 smo se udeležile parade X. kongresa gasilcev v Mariboru in vseh večjih svečanosti v okviru Gasilske zveze Trebnje. Leta 1986 smo sodelovale pri pripravah in izvedbi pobratenja z DVD Velika Gorica. Ena izmed članic se je leta 1988 kot delegatka udeležila XI. kongresa gasilcev v Celju, ostale pa so se udeležile parade. Leta 1998 sta se dve članici kot delegatki udeležili XIII. kongresa gasilcev v Sežani, nekaj pa jih je prišlo v parado. Ena članica se je kot delegatka udeležila XVI. kongresa gasilcev v Kopru, dve članici pa sta se udeležili parade. Ena članica je bila dva mandata članica komisije za članice pri Gasilski zvezi Slovenije, zadolžena za Dolenjsko regijo.

Ob 120-letnici društva je bila ponovno ustanovljena ženska desetina, ki se je udeležila tekmovanja. Po nekaj letih smo prenehale tekmovati, toda ostale smo včlanjene v društvo. Sedaj imamo ponovno članico v komisiji za članice pri Gasilski zvezi Slovenije. V društvu opravljamo različne funkcije: tajnica društva, tajnica pri Gasilski zvezi Trebnje, blagajničarka, predsednica komisije za mladino ter komisije za članice.

Trenutno je včlanjenih 32 gasilk. Ves čas se izobražujemo in delujemo na vseh področjih: gasilske vaje, izobraževanje, čistilne akcije, izjemoma tudi na intervenciji. Imamo opravljene sledeče specialnosti: gasilski sodnik, vodja članic, vodja enot, višji strokovni svetovalec, mentor mladine, tehnično reševanje, strojnik, radijske zveze, informatik in tri vodje enote.

Hvaležne smo članom, da so nas sprejeli v svoje vrste, pomagajo nam s svojim znanjem in nasveti ter praktičnem znanjem. Dobro sodelovanje bomo ohranjali še naprej.