Varnost je na prvem mestu

PREVENTIVNI UKREPI in KAKO UKREPATI KO ZAGORI

Prebivalci lahko veliko za svojo požarno varnost naredijo sami, če so o ukrepih pravočasno poučeni. Zato smo gasilci PGD Trebnje aktivni tudi na področju ozaveščanja občanov o nevarnostih požara, začetnemu gašenju, evakuaciji uporabnikov stavb in ostalih preventivnih aktivnostih (raznos letakov s preventivno vsebino, objave na spletni strani, FB …).

TEST – KAKO STE PRIPRAVLJENI NA POŽAR

Rešite test tako, da pri vsakem vprašanju obkrožite po en odgovor, za katerega mislite, da je ustrezen, nato v rešitvah seštejte točke in poglejte, v katero skupino spadate. Test vam bo pokazal realno stanje le, če ga boste rešili brez tuje pomoči ali literature. Za vse skupaj boste porabili le 10 minut.

Poskusite, ne bo vam žal

MESEC POŽARNE VARNOSTI

Oktober je v Republiki Sloveniji mesec, ki je posvečen požarni varnosti. Vsako leto ima svojo osrednjo temo, ki jo v sodelovanju pripravijo in izvajajo Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in Slovensko združenje za požarno varstvo.