Z vključevanjem mladih je zagotovljen obstoj društva. Iz vrst mladinske komisije črpamo operativne članice in člane. Najmlajši člani se delijo na pionirje (med 6 in 11 let), mladince (med 12 in 16 let) ter pripravnike (med 16 in 18 let, ki že lahko naredijo osnovni tečaj za gasilca).

V PGD Trebnje začetki pridobivanja mladih članov segajo v leto 1949, pobudniki dela z mladimi so bili Božo Pungartnik, Franc Slak in Franc Gorenc, ki je bil tudi referent za mladino. Kmalu sta redno tekmovali že dve desetini. Leta 1979 je bil razvit prapor gasilske mladine. V naslednjih letih se člani z mladino niso načrtno ukvarjali, razen za tekmovanja, leta 1995 pa sta na pobudo Franca Gorenca pričela z delom Peter Marn in Janez Hren. Poleg priprav na  tekmovanja je mladinska komisija organizirala še druge aktivnosti, kot npr. redna letna taborjenja, za kar so nabavili svoje šotore, za potrebe tekmovanj pa delovne obleke za mlade. V zadnjih letih, ko je mladinsko komisijo vodil Mitja Jaklič, nato pa Elizabeta Vovko Ozimek, smo na področju dela z mladimi izvajali veliko različnih aktivnosti, kot so pohodi (Vrhtrebnje, Sela Šumberk, Zijalo), izleti in ekskurzije (z  vlakom v gasilski muzej v Metliki, obisk Hiše eksperimentov, RTV-ja, kopanje v Atlantisu …). Nabavili smo kar nekaj animacijskih pripomočkov (namizni tenis, žoge, barvice …). Leta 2016 je vodenje komisije prevzel Matej Mlakar. Uspešno nadaljujemo s pridobivanjem novih članov ter se ves čas trudimo za poučne in zanimive vsebine na vajah, da mlade člane tudi ohranjamo v društvu. Pri tem sodelujemo tudi z mladinskimi komisijami društev našega sektorja, v svoje aktivnosti pa vključujemo tudi starše. Udeležujemo se vseh aktivnosti, ki jih organizira mladinska komisija pri GZ Trebnje (tekmovanja, orientacija, kvizi, pohodi).

Specialnost mentor mladine ima 15 naših članov, od tega trenutno v mladinski komisiji delujejo štirje. V delo z mladimi uvajamo že pripravnike, pri čemer nam pomaga dolgoletni predsednik mladinske komisije Janez Hren, ki ob tem pravi: »Jaz bom eden redkih, ki bo vstopil v veteranske vrste direktno iz mladinske komisije.«

Komisija zagotavlja bodoče mentorje mladine, predvsem pa bodoče operativne člane. Najboljši rezultati dela z mladimi se danes kažejo v izredno dobri usposobljenosti operativcev, saj ravno mentorji dosegajo najvišje število udeležb na intervencijah.

Za dodatne informacije glede naše mladinske komisije nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte na mk.pgdtrebnje@gmail.com.