PGD Trebnje

Kratek pregled
razvoja društva

 

Pomembnost požarne varnosti so narodno zavedni Trebanjci spoznali že dolgo nazaj in v ta namen je bilo leta 1884 ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje. Ob ustanovitvi je sprejelo Pravila prostovoljne požarne brambe in tako so prostovoljci začeli z organizirano nesebično pomočjo sokrajanom ter se podali na pot dela, učenja in nenehnega napredka.

Sprva je društvo delovalo brez gasilskega doma, okoli leta 1897 pa so na lokaciji sedanjega Juvančevega frizerskega salona nasproti gostilne Šeligo postavili svoj prvi dom. V njem so hranili le nekaj najnujnejše gasilske opreme, ki so jo premogli na začetku. Svoje moči so usmerjali v pridobivanje sredstev za novo opremo, seveda pa tudi v povečanje članstva. Po ustanovitvi je število članov raslo izjemno počasi, hitreje je napredovalo v obdobju med obema vojnama. V tem času je društvo nabavilo nekaj nove gasilske opreme in svoj prvi avtomobil.

Dvokolesno bencinsko motorno brizgalko, ki jo je društvo kupilo 1926 na Češkem, so prevažali z vozom na konjsko vprego. Konec 20. let 20. stoletja se je društvo znašlo v zelo slabem finančnem položaju, čemur je botrovala predvsem nemoč društva, da bi izterjali dolg od dolžnikov za uporabo avtomobila (za potrebe prevažanja bolnikov in ponesrečencev v bolnišnico), črpanje vode ter posojanje brizgalk za gašenje apna. Prodali so tedaj že premajhen dom in del opreme ter začeli zbirati prostovoljne prispevke v lesu, kamenju in pesku za gradnjo novega doma. Parcelo za nov dom so kupili na Trubarjevi ulici. Finančna situacija se je začela počasi izboljševati, zato so prizadevni člani razmišljali o posodobitvi gasilske opreme, predvsem pa o nabavi novega gasilskega vozila.

Zanimiva je povezava gasilskega društva s trebanjsko godbo. Le-ta je nastala konec 20-ih let in po začetnem zagonu je delovanje kmalu zamrlo. Ker za gasilske svečanosti ni bilo na razpolago domače godbe, je v društvu vzklila ideja o oblikovanju trobentaškega zbora. Po nekaj letih uspešnega delovanja se je iz zbora ponovno razvila godba in se konec 30-ih let organizirala v samostojnem društvu. Društvi ves čas dobro sodelujeta in se dopolnjujeta, saj je precej članov aktivnih v obeh društvih.

Med 2. svetovno vojno se je v gasilski dom vselila italijanska vojska, zato je delovanje društva za določeno obdobje zamrlo. Po vojni so morali obnoviti in nadomestiti uničeno opremo.