Status veterana dobijo članice pri 55, člani pa pri 63 letih. Za tekmovanje je starostna meja malo drugačna, saj članice v ekipi veterank lahko tekmujejo od 48., člani pa od 58. leta.

Začetki ustanovitve veteranske komisije segajo v obdobje gradnje gasilskega doma na Rimski cesti 33. Vsi aktivni člani, ki smo sodelovali pri gradnji, smo danes v večji meri člani veteranske komisije. Trenutno je v našem društvu 14 veteranov, med njimi sta tudi dve veteranki. Štirje zaradi bolezni niso več aktivni, eden pa se aktivnosti ne udeležuje. Ostali smo aktivni v okviru svojih zmožnosti. Dolga leta je bil vodja veteranov Božo Pungartnik, nato je vlogo prevzel Adolf Požes, a je zaradi bolezni odstopil od funkcije in nasledil ga je Anton Gole. Že leta tekmujemo na gasilskih tekmovanjih Gasilske zveze Trebnje. Najstarejši veteran Božo Pungartnik nas kot desetar strumno pripelje na tekmovalni prostor. Zadevo vzamemo resno, zagnano hodimo na vaje, kar se pozna tudi na tekmovanjih, saj se vedno uvrstimo na najvišja mesta. Udeležujemo se regijskih in celo državnih tekmovanj.

Gasilska zveza Sevnica je pred leti organizirala memorialno tekmovanje Jožeta Smodeja. Tekmovali smo veterani Gasilskih zvez Sevnica, Trbovlje, Novo mesto in Trebnje. Tekmovanje je potekalo kar nekaj let, veterani našega društva pa smo bili vedno prvi.

Društvo nam vsako leto omogoči izlet; kam bomo šli, izberemo sami (gasilski muzej v Metliki,  Bizeljsko, Lovrenc na Pohorju, Koper …). Zelo smo zadovoljni, saj vidimo, da se mlajši člani zavedajo našega minulega dela in se nam na ta način zahvalijo. Tudi Gasilska zveza Trebnje organizira srečanja in izlete, katerih se prav tako udeležujemo.

Po svojih zmožnostih sodelujemo pri akcijah v društvu. Udeležujemo se gasilskih svečanosti, pogrebnih obredov in občnih zborov sosednjih društev. Radi se družimo z mlajšimi gasilci in jim damo tudi kakšen uporaben nasvet. Smo ponosni na svoje minulo delo, za katero menimo, da je temelj našega društva. Še naprej bomo aktivni po svojih najboljših močeh, da bomo lahko za zgled mlajšim članom društva.