Predstavitev dejavnosti PGD Trebnje

Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje je osrednja gasilska enota v občini Trebnje in zagotavlja požarno varnost na področju krajevne skupnosti Trebnje (celotno mesto Trebnje z okoliškimi vasmi in industrijskimi objekti) ter del krajevne skupnosti Štefan.

Po kategorizaciji gasilskih enot je PGD Trebnje gasilska enota IV. kategorije, kar je najvišja kategorija popolnoma prostovoljne gasilske enote. Uredba o organiziranju, usposabljanju in opremljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč omogoča gasilskim enotam IV. kategorije za zagotavljanje operativne pripravljenosti ustanovitev poklicnega jedra.  Ker je osrednja enota v občini, posreduje pri vseh večjih intervencijah v občini Trebnje, obenem pa je tudi osrednja gasilska enota v sektorju I (PGD Trebnje, Ponikve, Lukovek in Račje Selo).

Glede na zahteve lahko posreduje tudi v sosednjih občinah ali regijah, kar se je že izvajalo pri gašenju požarov na Krasu, odpravljanju posledic poplav v Železnikih, pri iskanju pogrešanih na Savi pri HE Blanca in pomoči pri gašenju v podjetju za predelavo odpadkov Ekosistemi v Zalogu v občini Straža.

untitled

Gasilska enota PGD Trebnje je tudi enota širšega pomena in izvaja naloge zaščite ter reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja v nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah. Območje posredovanja, kjer gasilska enota PGD Trebnje izvaja naloge širšega pomena, so celotne občine Trebnje, Šentrupert, Mirna in Mokronog-Trebelno. Območje posredovanja si deli z enotami širšega pomena, in sicer z Gasilsko brigado Ljubljana, Gasilsko reševalnim centrom Novo mesto, PGD Sevnica in PGD Litija. Zaradi izvajanja nalog širšega pomena je enota opremljena z namenskimi vozili in opremo, kot tudi s posebej za to usposobljenim kadrom.

Člani gasilske enote – operativni gasilci – opravljajo vse intervencije brezplačno, ne glede na čas, vremenske razmere ali tveganje.

V gasilski enoti je od 54 gasilcev, 44 gasilcev, ki so opremljeni s sredstvi za tiho alarmiranje, pozivniki, preko katerih prejmejo obvestilo o intervenciji. Predpisan čas od prejema poziva in do izvoza vozil iz gasilskega doma je 5 minut. Gasilska enota letno posreduje pri več kot 70 intervencijah, od tega je polovica nalog širšega pomena, predvsem nesreče v prometu. Poleg operativne enote delujejo v PGD Trebnje še komisija za veterane, komisija za članice in mladinska komisija ter komisija za upravljanje stavbe in komisija za preventivo.